ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО
ﺑﺳﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ
Аллах в переводе на русский - Бог, Господь, Всевышний

НДП ВАТАН tatar halyk firkasy. Rahim itegez!


ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЯЗЫКАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РФ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РФ https://irekle-syuz.blogspot.com/2015/05/blog-post_72.html

ХОРМЭТЛЕ МИЛЛЭТТЭШЛЭР ПОДДЕРЖИМ СВОЕГО ТАТАРСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ПЕРЕЧЕНЬ ТАТАРСКИХ ФИРМ. СПИСОК ОТКРЫТ!

l

УЯН ТАТАР! УЯН! стихотворение

http://irekle-syuz.blogspot.ru/2015/07/blog-post_79.html

зеркало сайта https://ireklesyuzweb.wordpress.com/

Азатлык Радиосы

среда, 16 мая 2012 г.

Рус милли киеме: кафтан ,зипун, сарафан


Рус милли киеме: кафтан ,зипун, сарафанpdfПринтергаE-mail
Автор: Әлфир Гафуров   
16.05.2012 14:12   
Әлфир Гафуров блогы  Соловьевның "История России с древнейших времен" дигән капитал хезмәтен (7том) ачабыз да, патша Алексей Михайловичның гардеробы нинди киемнәрдән торганнарын укыйбыз: "Из платья перечисляются: кушаки, ферязи, терлики, армяки, кафтаны, кафтанцы, шапки, чуги, наурузы, тегеляи, епанчи, тафьи, шубы, колпаки, зипуны; упоминаются чулки сафьяновые, шитые золотом, серебром, шелками, башмаки, чоботы".
Тексттан күренгәнчә, патша Алексей Михайловичның гардеробы бай булган, затлы күп киемнәрдән торган. Тик бу очракта, бер генә моментка игътибар итеп китергә кирәк, саналган бу киемнәр арасында, патшаның затлы бу киемнәре арасында, чынлыгында исә, бер генә булса да рус милли киеме дә юк, алар барысы да – татарныкы, татардан алынганнар, бу киемнәрнең татарныкы икәнлеге бар белешмәлекләрдә дә бар ...
Ферязь (ферезь) дигән киемне белешмәлекләр "Старинная русская одежда (мужская и женская) с длинными рукавами, без воротника и перехвата", Фасмер "через тур. feredže "верхняя одежда" кергән дип аңлата. Ул бай кешеләр генә кия торган затлы кием булган, рус чыганакларында беренче тапкыр 1556 елны телгә алынган...
Терлик дигәне исә, гомумән, аксөякләр, патшалар киеме булган. Белешмәлекләрдә - "старинная мужская верхняя одежда, напоминающая длинный кафтан с узкой талией и короткими рукавами", Дальда: "татарск. род долгого кафтана, с перехватом и короткими рукавами", Фасмерның этимологик сүзлегендә: "заимств. из тюрк., ср. тур. tärlik "вид куртки без рукавов".
Татарның әрмәге русларга Алтын урда вакытында кергән, армяк дигән сүз рус чыганакларында беренче тапкыр шул вакытларда телгә алына. Аннан тыш армяк дип руслар татарлар кебек үк шул әрмәк тегелә торган тукымага да әйткәннәр. Дальда: "армяк, армячи́на - татарск. кипорная ткань верблюжьей шерсти".
Кафтан – русларда иң популяр кием булган. Аны байлар да, гади халык та киеп йөргән. Җәйге тукыма кафтаннар да, кышкы сырма, мехлы кафтаннар да булган. Бу кием дә русларга Алтын урда вакытында татарлардан кергән. Кафтанның татар алынмасы булуы бар чыганакларда да бар.
Алексей Михайловичның наурузлары – бүгенге көндә мөсеманнарның баш киеме дип аңлатыла белешмәләрдә. Ул да татардан алынган. Фасмерда: "праздничный головной убор у мусульман, часто в ХVI в. (см. Срезн. II, 345); от тат., чагат. naurus "первый день нового года". Тегиляй дигән киемнең, татарның бу киеменең, башка бик күп татар киемнәре белән бергә, ни икәнен без бүгенге көндә белмибез дә хәтта. Ә бу кием дә, исеменнән үк күренеп торганча, – татарныкы. Тегиляй дип торма биек якалы, кыска җиңле сырган кафтанга әйткәннәр. Татарда эченә кыл тутырылып, металл пластиналар беркетелеп эшләнгән хәрби кием дә тегиляй дип аталган. Мәскәү патшасы гардеробындагы кушак, колпак, епанча, чуги (чуга, чуйка, чуха, чоха, - кыска тар, кыска җиңле кафтан, Рәсәйнең көньяк өлкәләрендәге авылларда бүгенге көндә дә бар), зипун, чулки, тафья, чоботы (чёботы, кыска итек, шуннан чеботарь), башмаки – шулай ук татарныкы, татардан алынган, аларның татарныкы икәнлеге бар чыганакларда да бар. Чулки – татарның чолгавыннан алынган, тафья (такья, тохья) - тәкыясеннән.
Шуларга өстәп бүгенге көндә барыбызга да таныш балахон, башлык (шуннан – шлык, шлычка), бахилы, бахрома (махрома), бишмет, бурка, бушлат, гайтан, гамаши, епанечка (мехлы епанча, ябынча), ермолка, ичиги, каблук, казакин, кайма (каёмка); камзол, кита, кичка (кика), клобук, кокошник, малахай, (махлай, махлан, махалай), папаха, портянка, сарафан, сукман, тесьма (тесемка, тасма), тулуп, тумак (казакларның тумаклы бүреге), фата, чапан, чекмень, чувяки, халат, шаль, шаровары (казакларда – шальвары), штаны дип аталган рус киемнәре, кием элементлары да татардан, төрки-татарныкы икәнен дә язып китик. Бу сүзләрнең (шул исәптән бу сүзләр аңлаткан киемнәрнең дә була инде) татарныкы икәнлеге бар авторлар тарафыннан да таныла.
Элек русларның киемнәре бик күп төрле булганнар, бик күп аталышта да. Бу киемнәр, бу сүзләр хәзер бик үк кулланылышта түгелләр, онытылганнар, ә элек, Даль вакытында да әле, шактый гына популяр булганнар, "бөекрус тере телен аңлатучы сүзлек"тә дә, рус милли киемнәре турындагы әдәбиятта да лаеклы урыннарын да алганнар. Ә алар исә, рус милли костюмын аңлатучы ул сүзләр исә, күпчелек очракта – татар сүзләре, татар алынмалары, "Тюркизмы на русском языке" белешмәсенә кертелгәннәр. Шулай итеп бүгенге көндә, рус милли костюмы дип аталып йөртелүче күп рус киемнәре, чынбарлыкта исә, бернинди дә русныкы түгелләр, ә татарныкы, төрки-татарныкы, төрки-татар алынмалары. Иренми генә Даль сүзлегендәге русныкы булып киткән татар киемнәрен санап та китик: Альник (род женского головного убора, повойник, повязка на лбу, диадема, от тур, тат ал, алын); андарак, андрак (исподница, шерстяная полосатая юбка крестьянок, род поневы; заимств. из тур. яз); антары (тур.) короткое платье, которое носят под кафтаном; архалук (архалук, архалуг, харлуг - род домашнего чекменя, большей частью несуконного, стёганка); бабуши (-уш, ед. ч. бабуша, -и, ж. род мягких туфель); байбарак (женская праздничная шуба особого покроя; женская шуба на меху, без воротника с застёжкой у горла); байпак, пайпак (обувь наподобие войлочных или шитых суконных чулок, валяных сапог); бакир (бекрень, шапочка на бакир); балахна, балахня (не в меру широкая одежда, шуннан балахон барлыкка килгән); биляй; бугай (сарафан; стар. древняя великокняжеская верхняя одежда; плащ из плотной шерстяной материи, большей частью белого цвета, с капюшоном; верхняя долгополая крестьянская одежда); джурапки, шурапки (носки из разноцветной шерсти); доломан, долиман (короткий гусарский мундир, төрекләрдән); емурлук (дождевой плащ с капюшоном); ергак (яргак, ергач дорожная шуба, тулуп мехом наружу); капа, капка (шапка, фуражка; малахай, ушастая шапка, татарның кәпәченнән, кепа, кепка да шул ук татарның кәпәченнән барлыкка килгән дип исәплиләр кайбер галимнәр, мәсәлән Радлов); каптура (др.-рус. каптуръ наголовник, капюшон, башлык); капторга (пряжка, застёжка (на поясе); капшук (безобразная шапка; капор, капюшон); кирёя, кирёйка (верхний кафтан со стоячим воротником; широкий чекмень с застежками; лисий тулупчик, крытый сукном); кобеняк (род плаща с капюшоном, капюшон); кошпа (татарның кашбавыннан); кунтуш и кунтыш (род верхней мужской одежды, старинного украинского или польского кафтана: местами кунтыш или кундыш зовут крытую китайкой долгую женскую шубу); мечты (мёчти, зиёшти, спальные сапоги желтого сафьяна, босовики мысты, мычты, кожаные чулки); кубилек (женский наряд из шелковой материи ярких цветов на Дону); курпей (кисть на казачьей шашке); кутас (украшение в виде шнура с кистью на военном кивере); мыстысюряка (головная повязка); татаур (широкий пояс); текеметь (пояс ременный с узорами); тельпёк (род папахи); очкур (пояс, стягивающий штаны или шаровары, татарның өчкырыннан); пампуша (род туфель, носимых поверх другой обуви; бабьи башмаки, круглоносые, перед с языком на подъеме); папуч (др.- рус. попучи, из тур. башмак); постолы (гнутая из сырой кожи либо шкуры с шерстью обувь); туманы (женские шаровары); тузлук (украшение на поясе); сермяга (татарның сырмасыннан); тохья (девичья шапочка, украшенная маленькими монетками); учкур (рубец, в который продевают тесьму, шнурок); чикчиры и чихчиры (узкие кавалерийские брюки, төрекләрдән); чакчуры, чахчуры, чамчуры, чапчуры (женские высокие башмаки, но ниже котов, обычно без оторочки); чапчуны (башмаки); чарки, чары (обычная обувь обоих полов); чарыки (черевики, женские чарки, чакчуры грубая обувь крестьян из кусков кожи); чебак, чабак (меховая шапка с наушниками, завязками и назатыльником); чедыги (женские чеботы, чекгчуры или коты; мягкие кожаные или матерчатые сапоги, сверх которых надеваются башмаки); чембары (широкие кожаные или холщевые шаровары, надеваемые поверх чапана и тулупа, чембарный очкур); чирики (черевики, чирки, чиры - башмаки, шаркуны), шабур (шабура, шабурина, шабурятина, верхняя крестьянская одежда в виде легкого кафтана из домотканой материи); шугай (род женской короткополой кофты; род сарафана для старух; шугайный покрой), яга, ега (дорожная шуба, тулуп мехом кверху; на Алтае – яргак: ягушка - женская яга с узким воротом).
Алексей Михайловичның алда санап кителгән киемнәрендәге шуба да, Радлов һәм башка бик күпләрнең дәлилләвенчә, - татардан. Тик алар бу сүзне татарларның үзләренә дә читтән, гарәпләрдән кергән дип язалар. Шуба сүзенең татардан алынган булуын күп кенә бүгенге рус белгечләре дә таный. "А когда же появляются шубы? Можно сказать более точно о времени появления в письменности слова: имя собственное Шуба относится к 1368 г., а нарицательное шуба — к 1382 г. Оно заимствовано из тюркских языков ... Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову". Судаков Г.В. "Были о словах и вещах". Кайбер белгечләрнең шулай ук шактый нигезле аргументлары буенча, бу кием дә үзенең төп чыгышы буенча да, төрки-татарныкы, шуба сүзе дә - борынгы тюркизм, бик борынгы вакытлардан ук төркиләрдән гарәпләргә, башка алтай халыкларына, аннан соң рус, славян халыкларына таралган. Үз версияләренә аргумент итеп алар шуңа ошаган мәгънәдәге тувалыларның шывыг, карачай-балкарларның чуба, гагаузларның чупак сүзләрен китерәләр, бу сүзләр башка телләргә күчкән вакытта үз семантикаларын даирәсен арттырып һәм бераз үзгәртелеп мехлы ябынчаны, тунны аңлата башлаган дип язалар. Рус патшалары гардеробындагы шапка да, Мурад Аджи һәм башкалар фикеренчә - тюркизм, һәм дә ул башта шапа дип аталып йөртелгән.
Барыбыз да рус киеме дип исәпләп йөргән куртка да (шуннан куртый, куцый) – татардан (Радлов һ.б,). Курта (калын к һәм басым – соңгы иҗектә) дип татарлар чабусыз кыска кафтанга, күлмәккә әйткәннәр. Курта – татарлардан казакларга кергән, казаклардан – русларга, украиннарга. Курта казакларда бүгенге көндә дә бар.
Юбка дигән киемнең дә төрки-татардан алынган булу версиясе бар. Фасмер бу сүзне элек ю́па-юпка дип аталган һәм "плохой крестьянский тулуп, мешкообразная летняя одежда лопарей" дигәнне аңлаткан дип яза. Чынлап та русларда элек юпка, юпа дигән киемнәр булган, ир-ат киемнәре. Украиннарда бу сүз бүгенге көнгә кадәр сакланган. Кашгарыйның төрки сүзләр сүзлегендә йубка (йуфка) дигән сүз бар, ул татарның бүгенге юка сүзенә туры килә. Ә борынгы төрки телдәге тукыманы аңлатучы чуфа сүзе борынгы төрки телдәге шул йуфка-йубкадан барлыкка килгән дип исәпләнелә, иң баштагы тукымалар борынгы төркиләрдә йубка, йуфка дип аталып йөртелгәннәр. Ә элекке заманнарда киемнәрне еш кына эшләнгән тукыма исеме белән атап йөрткәннәр, мәсәлән әрмәк (эрмәк, эрләүдән) тукыма - әрмәк кием. Шуңа да славян телләрендәге юбка сүзен бик борынгы тюркизм, төркиләрнең тукыманы аңлатучы чуфасыннан, ул сүзнең иң беренче әйтелеше йубкасыннан ук барлыкка килгән дип исәпләргә нигез юк түгел. Русларның кайберләре юпа-юбканы поляк, болгарларның жупаныннан барлыкка килгән дип тә аңлаталар. Ә жупан киеменең һәм сүзенең барлыкка килүенең төп версияләренең берсе – татарның зипуны. Русларның шушпан дигән киемнәре, хатын-кызларының шушун дигән кыска җиңле күлмәкләре исемнәренең барлыкка килүен дә шул ук жупан дигән сүз белән аңлаталар (Фасмер), димәк алары да татар алынмалары булып чыгалар инде, татарның зипуныннан барлыкка килгән сүзләр, киемнәр булып.
Сорочка дигән киемнең дә төрки-татардан алынган булу версиясе бар, бу турыда 90-чы елларда татар вакытлы матбугаты язып чыккан иде. Русның сорок сүзе татарның кырыгыннан алынган (Фасмер һ.б.). Ә сорок исә русларда башта санны түгел, ә кырык кеш тиресе тутырылган капчыкны аңлаткан. Сорочка дигән кием русларда затлы күлмәкне аңлаткан, аны гадәттә чит илләрдән, нигездә шәрык илләреннән китергәннәр. Ә китергән вакытта ул күлмәкләр шул ук сорок дигән капчык белән китерелгәннәр һәм дә шуннан сорочка дигән исеменнәрен алганнар, бу версия буенча. Версиянең дөреслегенә тагын бер дәлил: рус, украин, белоруслардан башка славян телләрендә сорок сүзе дә, сорочка сүзе дә юк. Димәк, русларга, украиннарга сорок та, сорочка да шәрыктан, шәрык халыкларыннан, иң ихтималлысы – татарлардан кергән.
Тукыманы, туку сәнәгатен дә руслар, славяннар төркиләрдән өйрәнгәннәр. Чөнки русның ткань сүзе үзе, Олжас Сөләйманов раславынча – төрки-татар сүзе. Ул төрки-татарның тукымасыннан барлыкка килгән. Тукыма борынгы төрки телдә - тукыман дип йөртелгән, шуннан русларның ткань сүзе барлыкка килгән. Аннан соң сукно дигәне дә күп белгечләр фикеренчә, төрки-татардан, аның сукманыннан алынган дип исәпләнә. Һәрхәлдә, Петрга кадәрге (дөресрәге Дальга Даль заманына кадәрге, ул үзенең "бөекрус тере тәфсир сүзлеге"н төзегән вакытка кадәр) русларда булган бар тукымалар да диярлек татарныкы, татарча аталып йөртеләләр: атлас; аладжа, алача (шелковая и полушелясовая полосатая ткань; аксамит (затлы тукыма); алтабас (парча особого рода, шелковая с золотом); армяк, армячный; байбарак, байберёк, бамберёк, баберёк, баберек, (плотная шелковая и парчовая ткань); бархан – бумазыйның бер төре; баркан (сорт ситца, из дорогих золотных тканей); бурметь (грубая бумажная ткань); басма; бахта (бафта, пахта); бархат; бязь; габа (грубая шерстяная ткань то же, что аба); даба (бумажная ткань, бумажный холст, дабовый из нее сшитый); дарай (плотная шелковая ткань с узенькими разноцветными полосками); дымка (бумазыйның бер төре, украиннарда димка, полякларда – думка, шул дымкадан тегелгән итәк, Фасмер); зуфь (название ткани, род камлота); изарбат, зарбав, изорбафъ, зарбафъ (род парчи); камка (шелковая цветная ткань с узорами); кармазин; камчатый (камчат, камчатка, камчатный); кисея; кендырь (пеньковая ткань); киндяк (бумажная набойчатая ткань, преимущественно красного или желтого цвета); кутня (полушелковая азиатская ткань); лудан (стар. ткань); мата (хлопчатобумажная льняная ткань); миткаль (бумажная ткань, ненабивной ситец); мухояр (бумажная ткань с примесью шелка или шерсти); тафта; объярь (плотная шелковая ткань с золотыми и серебряными струями и с разными узорами); парча; пенька (прядильное волокно из прядей конопли); порт (пеньковая, посконная и льняная грубая пряжа либо холст, шуннан портянка, порт кисәкләрен руслар чабата астына да салганнар, итек кигәндә аның белән аякларын да чолгый торган булганнар); чанча (шелковая ткань из оческов); хаз (хазовый конец ткани); ханагай (бәзнең бер төре). Русның кайбер тукымалары төсенә карап татарча аталганнар, шундыйлардан, Даль сүзлегендә урын алган кумач, суровый тукымалары, соңгысы, соры тукыма дигәннән шулай аталган.
Русларның киемнәрендәге башка материаллар да – татардан. Вата – татардан алынган, татар сүзе, мех та шулай ук. Мехтан кием теккән вакытта арткан кисемтәләрне руслар татарчалатып мешин, мешейна дигәннәр Шкура дигән сүзне дә татарча аңлату бар, татарның ышкырга, ышкып эшкәртергә мәгънәсендә. Шундый ук этимологиядә скребать сүзен дә аңлаталар. Элек бу сүз шкрябать дип аталып йөртелгән русларда. Якаларга куя торган каракуль да – татар алынмасы. Каракульне руслар элек шулай ук татарчалатып курпяк, курпяч, курпейка, курпей да дигәннәр. Затлы күнне аңлатучы сафьян, юфть (ювть, юфта, юхта, юхоть), болгара да татардан алынган. Руслардагы, башка славян халыкларындагы кожа сүзе дә татарныкы. Фасмер бу сүзне кәҗә тиресе аркылы коза сүзеннән барлыкка килгән дип аңлата, ә козасын – татарның кәҗәсеннән. Киез эшләргә дә руслар татардан өйрәнгәннәр. Кошма, войлок сүзләре үзләре татардан алынганнар. Киезне руслар элек татарчалатып чепрак та дигәннәр. Киез итек, киез ката да – татардан. Рус чыганакларында бу турыда мәглүмат сакланып калган, Бату гаскәрләре сугышчылары арасында шундый киез итек кигәннәре дә булган, рус чыганаклары үзләре өчен таныш түгел бу киемне шерстяные сапоги дип язып калдырганнар ельязмаларында. Тик татарларның баштагы киез итекләре катылган булмаган, ә киездән тегелгән булган.
Киемнәрне теккән вакытта да татар алынмалары кулланылган. Даль сүзлегендә кесә мәгънәсендәге генә дә берничә татар алынмасы әйтеп кителгән: карман, киса, калита (зур кесә, сума), зепь, ягазепь, калауз, (калаус, калауш), капшук. Руслар алтын, көмеш җепләрне, алтынлы андый җепләр белән чигеп, тегеп затлы әйберләр эшләүне дә татардан өйрәнгәннәр һәм дә аларны татарча мишура дип атаганнар. Соңыннан бу сүз күчермә мәгънәсен дә алган (ясалма, күрсәтмә ялтыраулык мәгънәсендә). Җеп бәйләмнәрен дә татарча макара дип атый торган булганнар руслар. Киемнәрендәге ясалма бөреләрне, боруларны, балакларны, җиңнәрне, сырларны (складки) шулай ук татарчалатып борок, боры ди торган булганнар. Кайбер авторлар русның брюки сүзе дә шул борыдан барлыкка килгән дип исәплиләр, брюки – боры ике, балак ике. Киемнәре тузгач аңа ямау салу да – татардан. Заплата, заплатка – татарның латта сүзеннән барлыкка килгән, элек алай дип татарлар төрле тукыма кисемтәләрен, шул кисемтәләрдән салынган ямауларны атаганнар. "Латка, лата – заплата, заплатка; лоскут, нашитый на худое место; латать что, чинить, латать одежду, класть заплаты" (Даль); "лата, латта – кусок материи, лоскуток, тряпье, от южно-татарского лата – тряпье" (Радлов).
Русларның киемнәрендәге бизәнү әйберләренең дә шактый гына өлеше дә шулай ук – татардан. Бусы, бисер, браслет, серьги (баштагы формасы – исерги), белезек (белезика, базилик, казакларда), сюрьма, алам (нагрудье), бельчуг (кольцо), бешлейка (украшения из монет на лентах, вплетаемых в косы), агат, алмаз, жемчуг, изумруд, яшма, яхонт, брелок, талисман – татар алынмалары.
Русларда патшалар гына түгел, гомумән бар халык та татарча киенгән булган. Бигрәк тә Алтын урда чорында, һәм дә аннан соңгы ике гасырда. Бары тик Петр заманыннан башлап кына Россиядә мәҗбүри рәвештә Европа киемнәре кертелә башланган. Сакланып калган сурәтләр, сурәтләүләргә караганда, Алтын урда чорындагы русларның – башларында чалма, кәләпүш, өсләрендә кушак белән буылган татар кафтаны. Явыз Иван вакытында да аның бар опричнинасы да кәләпүш киеп йөри торган булган, бу турыда бар чыганакларда да бар. Ул гына да түгел, сугышка кадәрге СССРда да иң киң таралган баш киеме – татар күләпүше булган, ул вакытларда төшерелгән бар фильмнарда да руслар, аеруча бала чага – кәләпүшләрдә. Богдан Хмельницкийның билгеле портретларын караганда, шул ук вакытта аңа куелган һәйкәлдә дә, - ул татар тюрбанында, ә ул тюрбанда - каурыйлардан татар китасы.
Русларның бар милли киемнәре дә диярлек татарныкы, татардан алынган икән, руслар татарларга кадәр кием дигән әйберне гомумән белмәгәннәр, шәрә, ярымшәрә йөргәннәр, оят җирләрен ниндидер тиреләр белән генә каплап һәм тирегә төренеп кенә дип уйлап куярга да була. Тик тарихчылар урта гасырларда көнчыгыш Европа тигезлегендә ниндидер киенә дә белми торган, артта калган халыклар булуын язып калдырмаганнар. Димәк, руслардагы киемнәрнең нигездә татарныкы булуының сәбәбе бөтенләй башка. Беренче сәбәп, бүген руслар булып исәпләнеп йөрүче халыкның шактый өлеше, бигрәк тә бу илнең көньяктагы, Туладан башлап көньяктагы халкы чынбарлыкта исә ул вакытларда татарлар булганнар, заманнар үтү белән әкренләп руслашканнар, православлашканнар дип исәпләргә кирәк. Борынгы мещера, морама, бортас, аннан көнчыгыштагы җирләрдә яшәгән руслар турында да шундый ук сүзләрне әйтергә була. Икенче сәбәп, Московия хакимнәре татар ханнары урынына дәгъва иткәннәр, татар ханнары кебек булырга омтылганнар, һәм шуңа да татарча киенергә тырышканнар да. Шуңа да патша Алексей Михайловичның бар гапрдеробы да татарныкы, татар ханнарыныкы кебек булган. Бу сәбәпнең дөреслеген ул вакытларда булган рус патшаларының кайбер указлары да раслый. Московиянең бөек кенәзләре, баштагы патшалары андый указлары белән халыкка, бигрәк тә йомышлы халыкка, чиновникларга элеккеге рус киемнәрен киюне тыйганнар, аларга татарча киенергә боерганнар. Ул киемнәр чиновникларның иерархиясе буенча регламентлаштырыла торган да булган. Алар Мәскәүне, аның халкын Алтын урда халкы кебек, Мәскәүне – яңа Сарай, аның халкын Алтын урда башкаласы Сарай һәм башка данлы татар шәһәрләре халкы кебек итеп күрергә теләгәннәр. Мисал өчен рус ельязмаларыннан 1679 елны патшаның элеккеге рус киемнәрен киюне тыюы турындагы указын китереп китик: «В лета 7188 году октября в 23 день великий государь по своему царскому благоразсудительному милосердному рассмотрению указал своего царского синклиту бояром и околничим, и думным, и ближним, и служилым, и приказным людем по Москве и в городах носить служилое платье, а прежние старобытные городовые одежди охобни и однорядки отставити для того, что те одежди долги прилично женскому платью и к служилому и дорожному времени было непотребно да и многоубыточно». Ә ул вакытларда, бигрәк тә XV-XVII гасырларда Мәскәүнең бик күп халкы чынлап та татарлар булган, һәм дә иң дәрәҗәле, аксөяк халкы, ә алар исә, татарча, үзләренчә киенә торган булганнар.
Шундый ук күренеш татарлар хакимлек иткән башка илләрдә дә күзәтелә. Рәшитетдин язып калдырганча, Кытайда, анда татар Юань династиясе вакытында татарлык, татар булырга тырышу бик популяр булган. Кытайлылар, бигрәк тә шәһәр халкы, югары даирәдәгеләре – аеруча, татарча киенә торган булганнар, татар музыкасын, татар җырларын тыңлаганнар, татар кухнясын кулланганнар, балаларына татар исемнәре кушканнар, һ.б. Бу күренеш шулкадәр киң таралган булган Кытайда, Юань династиясеннән соң хакимияткә килгән Кытайның яңа хакимнәренә татар традицияләре тәэсирен бетерү, киметү өчен берничә тапкыр указлар кабул итәргә дә туры килгән. Московия белән дә шундый ук хәл булган. Алтын урда таркалып, Сарай җимерелеп, Мәскәү бар Алтын урда тәхетенә дәгъва итә башлагач, ул Мәскәүне яңа Сарай, Алтын урданың башкаласы итеп күрергә теләгән, шуңа да, киемнәрдә дә, тормышның башка өлкәләрендә дә Сарай традицияләрен, Сарай тәртипләрен урнаштырырга тырышкан.
Ә русларның татарга кадәрле милли киемнәре күптөрлелекләре белән дә, затлылыклары белән дә артык аерылып тормаганнар. Аларның да шактый гына өлеше фин-угырлардан, төркиләрдән, төрки кыпчак-бәҗәнәкләрдән, хәзәрләрдән алынган булган. Мәсәлән күн сортлары, күннән булган киемнәр, аеруча күн аяк киемнәре. Шул ук сапог сүзе, Мурад Аджи дәлилләвенчә, борынгы тюркизм, итекләр русларга кыпчак-бәҗәнәкләрдән, Идел болгарларыннан кергән. Чынлап та археолгик тикшерүләр күрсәткәнчә, итек, гомумән күн аяк киемнәре, борынгы русларда (Киев Русенда) бик сирәк булган, аны байлар гына кигәннәр, шәһәрдәге хәлле халык кына, күп халык – чабаталы булган.
Әлфир Гафуров. 2012 ел.

В связи с 760 –летием основания, в 2003 году, государства Золотая Орда, мне хотелось бы внести ясность в наше национальное самоназвание и предложить на суд обшественности новую версию происхождения этого термина. М.Миначев. ТАТАРЛАР. (новая версия о происхождение термина татар).

В связи с 760 –летием основания, в 2003 году, государства Золотая Орда, мне хотелось бы внести ясность в наше национальное самоназвание и предложить на суд обшественности новую версию происхождения этого термина.

М.Миначев.
ТАТАРЛАР.
(новая версия о происхождение термина татар).

Наше самоназвание доставляла и доставляет нам немало хлопот, хотя и известно, что мы являемся автохтонными жителями Евразии, что уже доказано (смотрите работы М.Аджи, М.Закиева, Мизиева, Лайпанова и др.), нас тем не менее, все пытаются представить пришельцами. Нашу историю связывают с именем Чингисхана и с его завоеванием Восточной Европы.Все учебники истории по которым не одно поколения татар училась и продолжает учиться, основано на этой трактовке. Хотя, конечно, Чингисхан сыграл огромную роль в возрождении нашей государственности и объединения наших предков, но не более того.Российские историки не хотят признать нас потомками тех древних тюрков, которые населяли Европейские просторы задолго до прихода войск Чингисхана в просторы Восточной Европы. Следы тюркских племен в Европе уходят на несколько тысяч лет в глубь, но об этом упорно молчит имперская наука.
Уместно будет вспомнить, что предки русских славяне сами появились на этих землях, где ныне обитают, довольно поздно. Когда они тут появились, наши предки уже давно обитали здесь. Славянские племена появились вокруг Киева в конце 1-го, начало 2-го века н.э., а во Владимире и Суздале еще позже. Инфилтрация восточных славян шла постепенно, начав проникать в Мещеру (мишарские земли), примерно с 8-века, в Нижнем Новгороде они появились в начале 11-века, а в Москве, в середине 12-века. Их расселение на этих землях связано с распадом Хазарского каганата. После распада каганата, хазарский город Ибрагим, (мордва называла город Абраша), стал Нижним Новгородом. После смены хазарской администрации многие тюрки покинули город, а оставщеяся часть, постепенно растворилась в славянской среде. Как утверждает академик М.Закиев, хазары были цокающие, как и мижгары, жители Нижегородской области, Чувашии. Любопытно, мне приходилось лично видеть цокающих русских людей в г.Меленки Владимирской области (в древней Мещере), что само по себе странное явление для русского человека, где я прожил несколько месяцев перед армией в 1957 году.
Наша задача, разобраться в путаннице с нашим самоназванием и внести коррективы в толкование слово татар, откуда и как оно могло произойти? Мы должны хорошо знать свою историю, чтобы противостоять ассимиляционным процессам и грамотно отражать нападки шовинистов-державников, всех мастей.
Наша история пересекается, с древнейщих времен, как и у многих народов, с историями народов, заселяющих целых два континента-Европы и Азии. Восточная Европа вся усеяна остатками древнетюркской цивилизации, наше культурное наследие расыпана по Европейским и русским музеям, куда не глянешь, везде они выставлены, но нигде об этом не говориться. Вся Восточная Европа усеяна тюркской топонимикой, населенные пункты, города, реки, озера, горы и долины, буквально все, все.
Вопрос с происхождением самого народа, прояснилось, благодаря кропотливой работе наших ученых, теперь мы знаем, что татары состоят из нескольких компонентов, консолидированных из близкородственных, тюрко-кыпчако-булгарских племен. И это произошло за каких-то 50 лет, (татарам большевики позволили изучать свою историю только в 1946 году, и то только на территории Татарстана). Но термин “татар” остается до сих пор загадкой и вызывает немалые споры, вносит путаницы в наши умы, что безусловно мешает консолидации нации. Меня не удовлетворило все существующие версии о происхождении этого термина на сегоднящний день, и я начал рассматривать семантику слово татар, стараясь понять, что это слово в древности могло обозначать? К поиску значения самого термина “татар” я пришел после долгих и мучительных раздумий, особенно, когда часть моего народа стал отнекиваться, стесняясь своей национальности и выташил из небытие булгарскую теорию происхождения всех татар, что конечно, не может являться правдой.
Я усомнился и в предложеных маститыми историками- тюркологами 19-20 веков версии, о происхождении этого термина, даже прочтение ими Енисейских памятников, где упоминается о токуз и отуз татарах, и сообщения Рашид-ад-дина, и сочинения Абульгази Боходур хана о татарах меня не убедили. Боле того, я больше и больше склонялся к мысли, что в древности термин татар не являлся ни племенным, ни народным именем, а имел какое-то другое значение, возможно сословное.Старания ученых выводящих термин татар из китайского “да-да, та-та”,
также показались малоубедительными. Сюда же нужно относить и наличие “черных татар, белых татар, лесных татар”. Или, версию о том, что воинственные татарские племена шли впереди войск Чингисхана, эту версию поддерживал В.В.Радлов и у него появились последователи. Да и, все русские историки 19-го и 20-го веков, были служителями, т.е. чиновниками империи, и, естественно отрабатывали свой хлеб, В.В.Радлов и другие востоковеды не являлись исключением. Среди них было немало и миссионеров, например, Ефим Малов, Н.Ильминский и т.д. вовсяком случае, все они были одержимы идей миссионерства и обрусения татар.Могли ли они быть искренними? Их искренность вызывает большие сомнения.
Меня смущал и такой вопрос, народ, который в 13-15 веках доминировавщий во всей Европе и Азии, завоевавщей Индию, до 13-го века не был известен? Вот это слабое звено вовсех научных трудах историков, отечественных и зарубежных, вызывает самое большие сомнения. Как такое могло произойти? Ведь в ранней средневековье все народы, или почти все, живущие на Земле, были известны древним историкам и их потомки продолжают здравствовать и сейчас. А тут вдруг, досель неизвестные татарские племена, покорили пол- Мира?
Объяснения историков этнический состав войск Чингис хана, не выдерживает никакой критики. Теперь очень модно утверждать о том, что в войсках Чингисхана, в историю вошедший как татаро-монгольское, состояла чуть ни не из сотен народов. А как же тогда управляемость войск Чингисхана? Что он был полиглотом, знавщим сотня языков? Или древние люди были поголовными полиглотами? Или все они говорили на одном языке? Скорее всего, конечно, верно третье предположение.Если армия непонимает своего полководца, а он своих солдат, такая армия не выдержит ни одно сколь-нибудь серьезное сражение. Раз так, то разговоры об участии в войсках Чингисхана большое количество представителей множества народов, несерьезны. Скорее всего в войсках Чингисхана говорили на языке понятным большинстве войск, таких языков могло быть два: тюрксий, на нем говорили абсолютное большинство воинов и приблеженных Чингисхана, и монгольский, язык самого Чингисхана и его нойонов. Но монголы, видимо были двуязычны в ту эпоху и им был понятен тюркский язык и мало того, это был их второй язык обихода. В древности монголы жили в окружении тюрксого мира и без знания языка тюрков невозможно было передвигаться по Степи. Казалось бы, монголы с другой стороны соседствовали с Китаем, должны бы владеть китайским? Но в древности не существовал единого китайского языка, он был неуниверсален в отличии от языка тюрков. Мои выводы легко можно проверить, чей язык имел больше влияния в древности, из того языка и было больше перенято соседями. В монгольском языке гораздо больше тюркизмов, чем в тюркских монгольского. Следовательно, правильно будет утверждение, что в войске Чингисхана использовался тюркский язык, как основной язык общения.
Начало широкого распространения термина татар, связана с именем Чингисхана и его нашествия в Европу. А было ли известно этот термин до Чингисхана, т.е до 13-го века? Народ, или племя татар, в исторических источниках не зафиксированы до нашествия Чингисхана, кроме Махмуда Кашгари, он просто говорит о татарах как о тюркоязычных.
Есть некоторое упоминание о татарах еще до н.э в персидских источниках. Об этом упоминает М.Закиев в своей книге “Тюрко-татар этногенезе” вышедщая в Москве 1998 года. Там говориться о почтовой службе в Персии, где ее в 7-ом веке до.н.э. вели печенеги. Персы их назывли “хангар”, царскими курьерами, а тюркские племена кангары(кыпчаки) и сувары, называли татарами. (М.Закиев, 282-283 стр.).Значить, термин татар был кое-где известен еще с 7-го века до н.э., а татары как народ, появились на исторической арене лишь с 13-го века?
Татары которые упоминаются в персидских источниках до н.э., не являлись племенем (народом), а были сословными людми, как я и предполагал.Учитывая древнюю письменность вполне можно предпологать, что это слово, первоначально звучала не как “татар”, а скорее всего как “тотар-тот”- держать, схватить, удерживать, и т.д. Те же почотово-караванные пути нуждались в охране, а вооруженной всадник в Степи с этой задачей легко мог справляться. Наверное такая служба была нужно не только персам, но и самим тюркам, учитывая огромные размеры тюркских империй. Можно с большой доли уверенностью сказать, что термин татар мог произойти от слово “тот-тотар” и является сословным названием, выполняющих опреденленую общественную работу. В пользу этой версии служет как созвучность слов, так же логическое предположение, не лищенное смысла.
Разумеется, что в древности, что сейчас, названия-термины имеют и имели определенный смысл, отражающее свою сущность.Едва ли могли древние жители людей несущих общественную работу наывать непонятным для себя словом? Если мы согласимся с этим предположением, тогда мы имеем дело со служебным термином, такими как “баскак, битекче, казак”, и т.д.
Древнетюркский термин “казак” послужил самоназванием для казахского народа, для русских казаков и этот вопрос не вызывает каких-либо споров в аудитории.
Теперь рассмотрем, как могло слово “тотар” превратиться в “татар”? Если обязонностями этих тотар-татар было курьерскими, т.е. в доставлении почтовых отправлении, в этом была нужда, но неменьше нужды и в охране караванных дорог, которые имели
многотысячные расстояния.Торговля приносила доходы, столь необходимые для казны всех государств, по чьей территории эти караваны шли.Самые протяженые караванные пути шли через тюркские земли, и надо полагать, на своей территории они и организовали охрану этих путей, тем более, являясь поголовными всадниками.Эту службу, приносящее доход, естественно и назвали для себя понятным словом, “тотар“, производное от “тот”, “держи”, коротко и понятно.Очевидно, этот краткий и удобный термин имел широкое хождение.Караванные пути шли из Китая в Персию, необятные просторы Дешт-и-кипчак, дальше в Еврпу.
Вот ту часть караванных путей, которые шли через тюркские земли охраняли тюркские “тотары”, а ту часть, которая шла из Китая через земли монголов, охраняли монгольские “тотары”. Впоследствии привело к возникновении известного термна татаро-монголы, так как сословный термин “тотар” имел широкое хождение как у тюркских племен, также и у монголов, но это был сословный термин, неболее того.
Неожиданно нашел подтверждение своей версии в книге еврейского ученого Артура Кёстлера “Тринадцатое колено”: - “о том, какую роль играли кочевнимки в жизнеобеспечении магистральной караванной торговли между Хорезмом и Булгаром. Эти два центра разделяло расстояние в более чем полторы тысячи километров…Тюрки предоставляли купцам транспортных животных, меняя заболевших верблюдов на здоровых, тюрки служили проводниками, обеспечивали безопасность купцов и даже давали им деньги в долг.” Или вот еще, - “ И если проедет незнакомый человек тюрку и скажет ему: Я твой гость, и я хочу получить часть твоих лошадей и твоих дирхемов, тюрк вручит ему то, что он хочет. Когда караван будет возвращаться, то тюрк встрети их и скажет:”Где мой гость?” И если скажут: “Он умер”, то он заставит караван разгрузиться. Потом подойдет к самому знатному купцу, развяжет на его глазах его вещи, и возьмет из него дирхемов столько, сколько ему следует с того купца, без лишнего зернышко… А если этот купец не даст согласия за его гостя, то тюрок спросит, где он находиться, и если его направят к нему, то он проедет в поисках его расстояние, многих дней пути, пока не прибудет к нему и не заберет у него, что ему принадлежит” (стр. 246-247). Тоже самое описание есть и в книге “На стыке контитентов и цивилизаций” стр. 23-23
Очевидно, что поговорка «татар бар да, хәтәр бар” относится к этим древним временам, тут слово хәтәр обозначает беду для того человека, который взял у этого “тотар” деньги или товар, а сам убежал. За долги его брали в рабство? Естественно кому это понравится? Таким образом старая татарская народная поговорка, “татар барда, хәтәр бар», находит свое логическое заверәенние.  Тогда когда «тотары-татары» могли вести сасостоятелҗно сыскную работу по возвращению имущества временно переданного купцам из каравана, но вовремя не были возвращены. Теперь эта поговорка принимает логическое завершение, становится понятным, заодно объясняет и происхождение самого термина татар. Как гениально просто, недаром в мире утвердилось мнение, все просто – гениально и наоборот.
Как известно, после распада Хазарского Каганата в конце 10-го века, в Еврпейской части тюркского мира, перестала существовать единное тюркское государство. Таким образом, огромное Евразийское прстранство в котором расположился Дешт-и-кипчак стал уделом разрозненным тюркских феодолов, кипчакских ханств. В то время, существовало на Средней Волге Волго-Камская Булгария, номинально зависимая от хазар. После распада хазарского Каганата Волжские Булгары не стали претендовать на хазарское наследство и не взяли под крыло разрозненных хазар и их потомков мишар, что спустя многие века в последствии  привело падении Казанского ханства, но эта тема отдельного разговора.
Но спустя некоторое время на Востоке под, руководством Тимучина усилилось монгольское служилое племя “тотар”. И в 1206 году монголы и “тотары-татары”на своем курултае провозгласили Тимучина, Чингисханом и он приступил к объединтельным действиям, территорий и земль, через которые шли караванный пути.Таким образом, вполне понятны действия Чингисхана в его завоевательных походах, он шел по караванным путям.
Сам Чингисхан и его род были из служилых “тотар” на территории Монголии, впоследствии этот термин перешел к его войску и стал называться татарским.Вследствии широкого проникновения термина “тотар” в иноязычную среду, произошла трансформация этого термина в “татар”. Чужие слова всегда коверкаются, это мы наблюдаем каждодневно, так что нет ничего удивительного в том, тюркское слово тотар в нетюркских языках превратилось в татар.Еще и функция этого термина с приходом Чингисхана поменялось, у войск были не охраные обязонности, как прежде, а завоевательные, объединительные. На это имя указывает и полузабытое название хакас. Они себя называют «тодары», которое явно произошло от слово «тотар-тодар», теперь они хотят вернуть себе древнее имя. На заре советской власти российские тюрки отказавшись от древнего имени взяли себе навязанные им имена для своих народов, к ним относятся и хакасы.
Что касается древнетюркских надписей на Енисее, где говорится о “токуз и отуз татарах”, видимо их следует читать как “токуз и отуз тотары”, т.к. очень уж созвучны эти названия между собой. Также нужно относиться и к легенде об уничтожении Чингисханом татар, за смерть своего отца, но тем неменее, впериди его войска шли якобы сохранившиеся татары.(?) Очень возможно, что отряды “тотар” иногда вели какие-то боевые действия с соседними, приграничными с ними отрядами “тотар” с целью расширения своей зоны. Вполне возможно в такой схватке мог погибнуть и Субутай, отец маленкого Тимучина, и он мог отомстить им впоследствии. Но в этом случае, очевидно же, речь идет не о каком-то племени или народе татар, которых яко бы уничтожил Чингисхан, а речь может идти лишь об служилом отряде “тотар”, коих было в Степи много, и они бесспорно относились  двум этносам, двум народам, монголам и тюркам. Что конечно не одно и тоже.
Отсюда же и происхождение о т.н. “белых, черных, лесных, и др.татарах”, очевидно, монголов могли называт “черными тотарами”, т.к. они внешне отличаются от тюрков, среди них больше темных цветом, а тюркские племена могли называться “белыми тотарами”, что вполне объяснимо.
Таким образом, вполне допустимо, что древнее сословное название служебных людей “тотар”, во времена Чингисхана превращается в этническое имя татар, Восточноевропейских тюрков, потомков хазар, булгар и половцев- кипчак, т.е. нынещних татар. Т.к. войска Чингисхана состояла в основном, состояло из этих двух этнических групп “тотар-татар”, из монголов и тюрков, то естественно, название его войска стало монголо-татарским. Есть высказывания историков оттождествляющих термин татар с этническим именем монгол. Такая путанница могла произойти лишь в случае использования общего служебного, сословного термина применяемое в средневековье к обеим этносам.
Хочу обратить внимание еще на одно тюркское слово-“ям”, “ямная служба” широко применявшиеся во-времена Чингисхана, в последствии заменное западным словом почта, приобрело свое значение именно в его время. Один служебный термин заменил другой, сословных людей, появилась новая служба, ямная. Почему такое произошло? Очевидным фактом является перемена функции древнего служилого сословия тотар, которые, если раньше были почтово-охранные, то теперь их функции расширились неимеверно широко и стали государствообразующие. И они заняли господствующее положение, ранее принадлежавшие
другим в государстве. Чингисхан на базе сословных тотар образовал свое войско и даже перенял их структуру, почти ничего не меняя, лишь неимоверно увеличил их количество.
Почтово-курьерской службе требовались небольшие мобильные, хорошо вооруженные отряды всадников, очевидно, по мере роста торговли эти отряды стали крупнее и начали делиться на десятки и сотни. Отсюда и построение войск Чингисхана с его делением на десятки, сотни, тысячи и десят тысяч и т.д. Древняя служба не пропала зря, а сослужила хорошую службу.
Если до Чингисхана, люди занимавшиеся почтовой службой назывались “тотарами”, то после него это служба стала называться –ямской-ямщик, а сами станции ямами. Это слово вошло в русский язык в форме яма и произошло постепенное отторжение от татарского. Теперь нам уже кажется, слово “яма” ни имеет к нам ни какого отношения. Но это не так, на самом деле слово “ям” продолжает активно функционировать в мишарском диалекте, в разговорной речи, а в литературе используется вариант “чокыр”. Казанские татары, законодатели в литературном языке, всячески препятствуют проникновении мишарских слов в литературу, что приводит к потери множество из них, заимствованные ранее рускими. У мишар до сих пор слово “ям” одно из активных слов, часто преминяющееся в жизни, также слово-“баз”, баз казыйбыз, и т.д.
Почти все деревни мишар расположены в низине, в яме, пока вплотную не подъедеш, и невидно домов, а из деревни все дороги хорошо просматриваются, видимо это не случайность. Возможно в древности так располагались ямы-почты, непреметные чужому глазу, а свой дорогу и так знал хорошо. Можеть быть и эта является разгаткой хитростей древних тюрок, они прятались в естественных складках ландшафта, сливаясь со Степью. Нет ни одной татарской деревни, за редьким случаем, расположенной на бугорке, пригорке, равнине, обязательно она устроена в балке, урочище рек и речушек.

23.10.2002г.

В ходе дискуссии на форуме Tarlar.com по этой тематике, выплыла старая татарская поговорка, на которую до сих пор нет внятного объяснения, «татар барда хэтэр бар». Что это могло значить, слово «хэтэр» можно толковать двояко и как хэтер-память и как хэтер, но предполагающее некое действие.
У Ахмед ибн Фадлана, есть эпизод где он описывает работы почтовой службы, которую несли тюрки. Эти тюрки (тотары-татары) держали запасных коней, верблюдов на станциях, некоторое количество товаров и денег, на случай, если в караване кто-то из торговцев нуждался в коне или в товарах. То ему, как правило, татарин предоставлял желаемое, которое купец на обратном пути был обязан возвращать. Видимо бывали случаи не возвращения коня или товара, тогда этот татар шел к нему домой и взыскивал, положенное. Довольно подробно об этом пишет Ибн Фадлан в своей книге. А, если должник был не в состоянии возвращать долг, то его брали в рабство. Значить, служба татарина была не только охрана караванных путей и доставка курьерской почты, но сыскная. Видимо отсюда и поговорка, «татар барда хэтэр бар», если приходил кому нибудь татар-(ин) домой, жди неприятностей, примерно, как в наше время налоговая инспекция, от прихода или получения извещения от этого органа, человек ничего хорошего не ждет. Выходит, должник не мог спрятаться от своего заимодавца, где бы он ни находился, его находили и взыскивали с него долг. Как не будешь бояться татарина, если он имел право забрать должника за не уплату в рабство?
Теперь становится понятно, логически можно объяснить и те древние легенды, о которых мы знаем из сообщений историков. Что впереди войска Чингисхана шли татары и наводили ужас на противника, и так называемое «истребление» Чингисханом татар.
Как уже отмечено выше, Чингисхан, отомстив и истребив какой-то части служивых людей татар, непосредственно виновных в гибели его отца. А, остальные отряды татар органично составили костяк его армии. Привычные люди проскакать верхом на коне большие расстояния татары, естественным образом составили передовой отряд его войск. А служба, которую несли эти татары до этого, было широко распространено среди соседних народов и далеко за его пределами. Вот отсюда и легенда, о наводящим ужас на противника о неведомых воинах-татарах. Теперь становится ясно, откуда растут ноги этой легенды. Конечно, и китайцам были известны тотары-татары, которые несли почтово-курьерскую и охранную службу караванных путей, они их по своему называли, «да-да-та-та», тогда все становится на свои места. Тут нет противоречия, все сходится как нельзя лучше.
Выходит дело, есть доля правды в тех древних легендах и работах востоковедов 19 века, также и в сообщениях китайских источников, также у Рашид-иддина и Абульгази Баходур хана, как и сведения, прочтенные на памятниках Орхон-Енисея, «о токуз и отуз татарах». Все это имело место. Но, ученые-ориенталисты древнее сословное название приняли за этноним, так же пытались истолковать все остальные сведения касательно термина татар, принимая это название как самоназвание народа, т.е. этническое имя. Вот основная и решающая ошибка всех ученых историков как старых, так и новых. Но, я смею предполагать, что это небольшое исследование ставит точку в этом спорном вопросе, который так много внес путаницы в головы людей интересующихся историей, особенно татар. Я надеюсь, найдутся люди, которые более красочно, боле эрудированно, чем я, сумеют объяснить и интерпретировать происхождение термина татар на базе этого исследования.

30.07.2005 г.

В ходе дискуссии на форуме Tarlar.com по этой тематике, выплыла старая татарская поговорка, на которую до сих пор нет внятного объяснения, «татар барда хэтэр бар». Что это могло значить, слово «хэтэр» можно толковать двояко и как хэтер-память и как хэтер, но предполагающее некое действие.
У Ахмед ибн Фадлана, есть эпизод где он описывает работы почтовой службы, которую несли тюрки. Эти тюрки (тотары-татары) держали запасных коней, верблюдов на станциях, некоторое количество товаров и денег, на случай, если в караване кто-то из торговцев нуждался в коне или в товарах. То ему, как правило, татарин предоставлял желаемое, которое купец на обратном пути был обязан возвращать. Видимо бывали случаи не возвращения коня или товара, тогда этот татар шел к нему домой и взыскивал, положенное. Довольно подробно об этом пишет Ибн Фадлан в своей книге. А, если должник был не в состоянии возвращать долг, то его брали в рабство. Значить, служба татарина была не только охрана караванных путей и доставка курьерской почты, но сыскная. Видимо отсюда и поговорка, «татар барда хэтэр бар», если приходил кому нибудь татар-(ин) домой, жди неприятностей, примерно, как в наше время налоговая инспекция, от прихода или получения извещения от этого органа, человек ничего хорошего не ждет. Выходит, должник не мог спрятаться от своего заимодавца, где бы он ни находился, его находили и взыскивали с него долг. Как не будешь бояться татарина, если он имел право забрать должника за не уплату в рабство?
Теперь становится понятно, логически можно объяснить и те древние легенды, о которых мы знаем из сообщений историков. Что впереди войска Чингисхана шли татары и наводили ужас на противника, и так называемое «истребление» Чингисханом татар.
Как уже отмечено выше, Чингисхан, отомстив и истребив какой-то части служивых людей татар, непосредственно виновных в гибели его отца. А, остальные отряды татар органично составили костяк его армии. Привычные люди проскакать верхом на коне большие расстояния татары, естественным образом составили передовой отряд его войск. А служба, которую несли эти татары до этого, было широко распространено среди соседних народов и далеко за его пределами. Вот отсюда и легенда, о наводящим ужас на противника о неведомых воинах-татарах. Теперь становится ясно, откуда растут ноги этой легенды. Конечно, и китайцам были известны тотары-татары, которые несли почтово-курьерскую и охранную службу караванных путей, они их по своему называли, «да-да-та-та», тогда все становится на свои места. Тут нет противоречия, все сходится как нельзя лучше.
Выходит дело, есть доля правды в тех древних легендах и работах востоковедов 19 века, также и в сообщениях китайских источников, также у Рашид-иддина и Абульгази Баходур хана, как и сведения, прочтенные на памятниках Орхон-Енисея, «о токуз и отуз татарах». Все это имело место. Но, ученые-ориенталисты древнее сословное название приняли за этноним, так же пытались истолковать все остальные сведения касательно термина татар, принимая это название как самоназвание народа, т.е. этническое имя. Вот основная и решающая ошибка всех ученых историков как старых, так и новых. Но, я смею предполагать, что это небольшое исследование ставит точку в этом спорном вопросе, который так много внес путаницы в головы людей интересующихся историей, особенно татар. Я надеюсь, найдутся люди, которые более красочно, боле эрудированно, чем я, сумеют объяснить и интерпретировать происхождение термина татар на базе этого исследования.

30.07.2005 г.

20 мая 2012года в 14 часов состоится встреча с известным писателем-тюркологом МУРАДОМ АДЖИ


20 мая 2012г. в 14 часов

состоится встреча с известным писателем-тюркологом
http://mtss.ru/forum/viewtopic.php?t=5024
МУРАДОМ АДЖИ, 

автором книг:

"Мы – из рода половецкого!";
"Полынь Половецкого поля";
"Тайна святого Георгия, или подаренное Тенгри";
"Европа. Тюрки. Великая Степь", 1-е изд.;
"Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой Степи";
"Полынь Половецкого поля", 2-е изд., доп. и перераб.;
"Кипчаки. Огузы. Средневековая история тюрков и Великой Степи";
"Европа. Тюрки. Великая Степь", 2-е изд.;
"Тюрки и мир: сокровенная история";
"Азиатская Европа";
"Дыхание Армагеддона";
"Полынь Половецкого поля", 3-е изд.;
"Древняя история тюрков и Великой Степи", 2-е изд.;
"Средневековая история тюрков и Великой Степи", 2-е изд.;
"Без Вечного Синего Неба";
"Asia's Europa", volume 1 (Europe, Turkic, the Great Steppe);
"THE KIPCHAKS", volume 1;
"THE KIPCHAKS and THE OGUZ", volume 2.

Место проведения: библиотека Московского Татарского Культурного Центра (Москва, Малый Татарский пер., 8)
Проезд: ст.м. "Павелецкая", "Третьяковская", "Новокузнецкая"

ВХОД СВОБОДНЫЙ

_________________

Ислам - как он есть (Валерия Порохова ). пер. Коран

Эдуард Лимонов в программе «Особое мнение" на радио Эхо Москвы О протестном движении и власти

http://echo.msk.ru/programs/personalno/888143-echo/
А.САМСОНОВА: Здравствуйте. Это программа «Особое мнение», меня зовут Тоня Самсонова, у меня в гостях – Эдуард Лимонов, писатель и политик. Писатель, который не пошел на прогулку с писателями, на Контрольную прогулку. 

Э.ЛИМОНОВ: Я бы пошел с Солженицыным и Бродским. Но их нет. 

А.САМСОНОВА: А почему с Быковым и Акуниным не пойдете? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну, они помельче как-то. 

А.САМСОНОВА: Они знают о том, что вы так думаете о них? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну вот теперь будут знать. Не приставайте ко мне. 

А.САМСОНОВА: Калибр писателей не понравился. 

Э.ЛИМОНОВ: Вам нужен обязательно какой-нибудь скандал, чтобы спровоцировать меня на то, что я чего-нибудь сказал нехорошее в адрес... А я, видите, сказал... 

А.САМСОНОВА: Вас и провоцировать не надо. 

Э.ЛИМОНОВ: А я сказал хорошее в адрес Бродского и Солженицына – вот, с ними бы я пошел на прогулку. 

А.САМСОНОВА: Ну, правда, почему вы не пошли на прогулку? 

Э.ЛИМОНОВ: Я 3 года обращался к писателям и говорил им «Приходите на Триумфальную площадь. Вместе добудем нашу свободу собраний – она нужна всем». И я видел периодически одного там, двух писателей раз в 3 месяца где-нибудь, а то и раз в год. Потому что там могут руку сломать на Триумфальной, могут приготовить судьбу Мохнаткина (уедешь на пару лет), 15 суток могут впаять запросто или 5, или 10. И, вот, господа писатели, я заметил, они смелеют, когда за это ничего не бывает. Вот тогда они смелые такие. Они выждали после 6-го сколько там? Дней 5. Посмотрели, никого не разгоняют, оглянулись по сторонам... Я, конечно, ехидный человек, язык у меня злой. Но это правда. Оглянулись и пошли: «Вот сейчас можно». Да? А вы приходите. Вот, у меня 31-го числа опять все то же действо на Триумфальной. Наверняка, власти его не разрешат. Приходите 31 мая в 18 часов, писатели, буду счастлив вас увидеть. 

А.САМСОНОВА: 31-го Абая. 

Э.ЛИМОНОВ: Мая-мая. 

А.САМСОНОВА: Ну хорошо, сходили бы на Болотную – там могли и руку сломать. 

Э.ЛИМОНОВ: Давайте сменим тему. А если хотите, я вам отвечу сразу за все Болотные и не Болотные. У России был шанс, у московской интеллигенции, у российской интеллигенции был шанс. 10 декабря был шанс. Если бы остались на Площади Революции, ненасильственным путем, 200 метров прошли бы, встали бы у ЦИКа и потребовали отмены выборов. Немцов предал, сдал в своих личных интересах. 

Потом был шанс 5-го марта. Я говорил «Приходите на Лубянскую площадь, идем к ЦИКу». Долго пыхтели, долго кричали «Да, мы придем на Лубянскую!» и пришли на Пушкинскую в результате. Зачем? Отовсюду далеко. Значит, второй шанс провалили. Наконец, уже самые яростные не выдержали и 6-го мая сами рванулись. Ну, довольно бессмысленно. Каменный мост перекрыт, отовсюду далеко, стратегически место абсолютно неудобное. Но это доказательство того, что люди не выдержали вот той осторожной и, по сути своей, предательской политики, которую вели все эти месяцы либеральные вожди, буржуазные лидеры, как я их называю по старинке. 

Что дальше? Чего вы хотите? Вы спрашиваете, почему я?.. 

А.САМСОНОВА: Если бы вы были там. Вот, люди не выдержали. 

Э.ЛИМОНОВ: Я не хочу быть, участвовать в этом поражении. Я не хочу быть ответственным даже чуть-чуть за поражение. Пускай за него будут ответственны те, кто неукоснительно, не отклоняясь с дороги, вел людей к этому поражению. 

А.САМСОНОВА: Я тогда не очень понимаю. Вы в своем Живом Журнале написали, что создана революционная ситуация и сейчас уже очевидно, что все, что начинается какая-то революция. 

Э.ЛИМОНОВ: Это ваша интерпретация. 

А.САМСОНОВА: Ну хорошо, тогда давайте в вашей интерпретации. Ваши слова в вашей интерпретации. 

Э.ЛИМОНОВ: Я хочу сказать, что несомненно, это безусловно, что московская интеллигенция проснулась. Давайте говорить о московской интеллигенции, потому что, ну, в других городах тоже происходят акции протеста, но они достаточно малочисленны пока. Увидим, что будет. И, безусловно, вот это недовольство, вот этот абсолютно уже... Вся интеллигенция перешла в лагерь, враждебный Путину, враждебный тандему. В этом никаких сомнений нет. 

Я могу сказать, что я даже недооценил ярость этого протеста, ее продолжительность. Я думал, что все закончится где-то после 5-го марта. А люди очень злые. Значит, есть все предпосылки для того, чтобы в будущем где-нибудь к осени мы добились, действительно, смены власти. Нам нужна смена власти, я это говорю откровенно. Нам нужна ненасильственная смена власти, вот, давление постоянное на власть. Поэтому я приветствую все акции сопротивления. Я, естественно, человек, который начал это давным-давно и другой позиции у меня не может быть (это все понятно), но я предпочитаю, чтобы на этом витке истории за то поражение, которое мы потерпели все (а мы его потерпели), были бы ответственны другие люди. Вот чего я хочу. Все просто. 

А.САМСОНОВА: А как вы видите свою роль в новом движении, к которому созрели люди? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну, вы знаете, роль у нас у всех такая. Чего добился, то есть до чего достукался, то это ты и имеешь. Я считаю, что, вот, после 10 декабря я оставался в политической изоляции, безусловно. И я, и мои товарищи по партии, поскольку мы – единственные, кто остался... Я уже употреблял это, вот, уподобил нас 300-м спартанцам. Вот, мы остались на Площади Революции. Мы ничего уже не могли изменить. Но мы отстояли, как бы, позицию, которая была единственно верной. Теперь все больше людей говорят «Лимонов был прав, а мы считали его сумасшедшим, а мы не думали». А вот теперь понятно. 

То есть я почему начал проповедовать? Потому что я понял, что люди не понимают, массы вот эти, которые появились на сцене сейчас истории, они не понимают мои мотивы и не видят, что я – человек опытный и человек неглупый, и я предлагаю им свое видение ситуации. И я завоевываю таким образом, я думаю, достаточно много людей. 

А.САМСОНОВА: Мы продолжим через минуту. 

РЕКЛАМА 

А.САМСОНОВА: Эдуард Лимонов в гостях программы «Особое мнение». Вы слушаете «Эхо Москвы» и смотрите телеканал RTVi, меня зовут Тоня Самсонова. Эдуард, вы говорите о том, что ваши предсказания сбываются. Дайте тогда прогноз на ближайшие полгода. Всем непонятно, что с «Occupy Абай», что с Чистыми Прудами, что с Путиным, Медведевым? Как все это будет развиваться? 

Э.ЛИМОНОВ: На Чистых Прудах ситуация уже сегодня начала проясняться. Уже были представители префектуры, мэрии. Я об этом говорил, но я думаю, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. То есть, есть очаг, такой разжиженной, разбавленной, даже уже не политической фронды такой в центре города. Ну, его, конечно, власти хотят ликвидировать. Любая власть бы это сделала - и нью-йоркская, лондонская, какая угодно. 

И сегодня уже были представители префектуры, уже говорят об антисанитарии. Я телевизор не смотрю, но мне говорили, что уже и по ящику стали жаловаться на запах на какой-то и так далее. Короче, сейчас будут выживать. Выживают очень просто: приходит несколько дам определенного возраста и вида чиновниц, иногда в белых халатах, санэпидемстанция, пожарные части, экологи (у нас и такие есть при мэрии). Уже сегодня, по-моему, приходили экологи. И сегодня я слышал, что соседи подали в суд на антисанитарные условия, в которых они вынуждены жить из-за этого лагеря. 

То есть вот это еще продлится, я думаю, какое-то время, недолго. Будут соответствующие бумаги получены то ли от суда, а, скорее всего, от всех, от Санэпидемстанции. И затем все это, результаты будут направлены в ГУВД, и ГУВД приедет как-то рано утром, когда меньше всех людей, имущество все это погрузят. Вот как сегодня было в Цаговском лесу, вот так и будет. 

Но горевать тут не стоит, потому что это, ну, ей-богу, нормально, ничего страшного. Это конфликт. Уже есть конфликт между властью и обществом. Будет продолжаться в разных формах. Летом, наверное, ну, предположим (не хочу быть прямо в деталях), но я думаю, летом он чуть-чуть остынет, затухнет. А осенью опять вспыхнет с той же силой. 

А.САМСОНОВА: Так и будем 12 лет? 

Э.ЛИМОНОВ: Нет. Я не верю в то, что власти удастся надолго удержаться. Дело в том, что основная вот эта моральная победа. Ну, интеллигенция у нас не так многочисленна, но она активная, она, как бы, скелет нации, как ни относись к ней. У меня множатся претензии, тоже есть, но как ни относись, это очень важно. А власть потеряла дружелюбие и приязнь интеллигенции. Сейчас уже не звучит никакой Никита Михалков – они даже притихли, вы видите. Ну, потому что глобально интеллигенция говорит «Это не наша власть». Можно иронизировать как угодно, но вот мы видим, что 6 мая на помощь интеллигенции пришли уже другие элементы – пришли анархисты, пришли Антифа, пришли националисты, пришли ребята, которые любят подраться. И, вот, видите, уже есть и раненые омоновцы. 

То есть, на самом деле, что такое? Существует договор между гражданином и властью. Власть говорит «Я беру на себя заботу о тебе, о твоей безопасности, твоем благосостоянии, о сносных условиях твоей жизни, а в ответ ты подчиняешься, скажем, представителям государства». Вот, мы до сих пор все подчиняемся. Мы видим, люди в форме, в погонах, и у нас срабатывает... Хотя, они, может быть, хлипче нас, да? Вот, по сути дела, сбросив эти все доспехи... Я видел омоновцев, приходящих на суды, когда они без всего этого ватного и без своих бронежилетов. Ну, такие же ребята как и наши ребята. У нас есть тоже покрепче даже. 

И когда этот договор властью односторонне не выполняется, то гражданин вправе возмутиться и сказать «Так я не буду свой выполнять. Вы меня не защищаете. Почему я должен дрожать при виде вот этих ребят в форме? А я уже не вижу в них ребят в форме – я уже в них вижу просто ребят и все». 

А.САМСОНОВА: То есть чтобы победить Путина, нужно драться физически? Или нет? Как это происходит? 

Э.ЛИМОНОВ: Значит, смотрите. Ведь, вам же отвечают, вам говорят «Нельзя». На Каменный мост – нельзя. Безусловно, если режим экстремистский (а у нас экстремистский режим), то мирной перепалкой из этого не выйти. Я вот абсолютно уверен, я это знаю. Но надо было, все-таки, использовать эффект неожиданности, надо было использовать 10-е декабря, надо было использовать 5-е марта. 

А.САМСОНОВА: Ну, все уже, все. Пропустили. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну, что «все»? Мы будем жить дальше! Ну, не грех и абсолютная обязанность понять, кто виноват. 

А.САМСОНОВА: Кто? 

Э.ЛИМОНОВ: Я говорю моим товарищам-либералам, говорю: «Разберитесь с Немцовым, проведите расследование. Что он говорил? О чем он говорил с Горбенко? Что он обещал? Очистите свои ряды, иначе вы никуда не сдвинетесь – у вас все время будут выбегать предатели и совершать свое черное дело, и мы никуда не уйдем». Вот это очень важно. Очень важно понять, что было, расследовать это самим. 

Где записи? Вот, были записи в LifeNews – там Немцов ругается. Ну, ругаешься – ругайся. Видно, что ты интриган, наговариваешь одним своим товарищам на других по телефону. Ну, твое дело. Но ты же предал, ты сговорился за всех! Он и за меня сговорился, он за всех сговорился за нас. Он взял на себя роль переговорщика вместе с Рыжковым об уводе людей с Площади Революции. Какое он имел собачье право? Это наша была площадь, наша, всех – ваша, моя, всех, кто надеялся, что что-то будет. Мы туда собирались выйти и мы туда вышли. Какое он имел собачье право уводить людей? Никакого. 

А.САМСОНОВА: Не буду с вами... 

Э.ЛИМОНОВ: Он взял на себя ответственность, значит, надо разобраться с этим делом. 

А.САМСОНОВА: Но вы так же, как и он, вменяете людям, выходящим на площади, желание насильственного сопротивления. 

Э.ЛИМОНОВ: Я людям ничего не вменяю, ничего. 

А.САМСОНОВА: Он их обезопашивал. 

Э.ЛИМОНОВ: Не надо. Не надо. «Обезопасил». Чего ж он их не обезопасил 6-го мая? Тоже мне обезопасил. 

Это предлог и вранье. Это абсолютное глупое вранье. Никто не звал людей под дубинки, никаких дубинок бы не было. Потому что вспомните, какое количество людей вышло 10-го декабря. Вышли просто десятки тысяч, говорят, 100 тысяч, 120. Ни у одного милиционера не хватило бы духу на кого-то в такой ситуации поднять дубинку. Там надо было просто пройти. Вот, что я говорил и предлагал, и надеялся, что мы все вместе это сделаем. Все – либеральные вожди, не либеральные, все. Что мы поведем людей к ЦИКу. Так это было. 

А.САМСОНОВА: Все, смирились. Смирились. Этого не произошло. 

Э.ЛИМОНОВ: Все, я вас застрелил. 

А.САМСОНОВА: Вот, с чем не могут смириться наши слушатели, это с тем, что вы последовательно обижаете нашего ведущего Владимира Рыжкова, называя его предателем и всякими другими нехорошими словами. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну а где ваш ведущий? Он, во-первых, уже убежал, раз. Он уже не появляется у вас месяца три.

А.САМСОНОВА: Он болеет. 

Э.ЛИМОНОВ: Это ваше дело – я не лезу в политику радиостанции, да? 

А.САМСОНОВА: Да, но он не является предателем автоматически после того, как он заболел. 

Э.ЛИМОНОВ: Вот, меня приглашают – я прихожу, не приглашают – я не напрашиваюсь, вы знаете это. 

А.САМСОНОВА: Не, погодите. Почему вы называете Рыжкова предателем? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну, я имею право. То, что он у вас работает, это случайность, да? Он мог работать еще где-то. Я утверждаю, что Владимир Рыжков получил свои 30 серебренников в переносном смысле, награду за то, что вместе с господином Немцовым они подписали обращение, написанное в мэрию. Это обращение можно найти в интернете. Значит, он знал, что он делает, и он ожидал за это плату получить. Он ее получил в виде восстановления регистрации Республиканской партии России. 

Теперь господин Рыжков говорит, что он возьмет в эту Республиканскую партию России лидеров Партии народной свободы. Среди них он называет и Немцова, и Касьянова. Ну, Касьянов был на отшибе в эти месяцы, в эту зиму, да? Нельзя сказать, что он был действующим, прямо, главным лицом политики. 

Но Немцова нельзя было наградить прямо так, да? Нельзя было пришпилить ему орден за спасение отечества за Болотную. Нельзя. И нельзя было с точки зрения правительства, руководства, власти, нельзя было зарегистрировать Партию народной свободы. Но Рыжкову разрешили включить в эту партию вот этих товарищей, разрешили Немцова. 

Заметьте, Немцов тоже участвовал в событиях 6-го мая. Но Немцов не сидит на 15-ти сутках, да? Он будет входить в партию Рыжкова. И, возможно, его изберут даже председателем. 16-го июня у них съезд. Вот, мы увидим, что там происходит. 

Я говорю, Владимир Александрович Рыжков сговорился с властью. В обмен на регистрацию партии он увел вместе с Борисом Немцовым людей на Болотную площадь, и тем самым спас власть. Ведь, Немцов говорил сам, говорил откровенно «Они должны мне памятник на Лубянке поставить вместо Дзержинского». И то же самое может повторить и Рыжков. Да, эти люди сдали нас всех с вами. 

А.САМСОНОВА: Но нельзя называть предателем человека, который всего лишь не считает, что власть должна сменяться в ходе насильственных столкновений с ОМОНом. 

Э.ЛИМОНОВ: А почему вы ему присваиваете свои мысли? 

А.САМСОНОВА: Вы называете его предателем, потому что он не хочет, чтобы тысячи людей дрались с ОМОНом. 

Э.ЛИМОНОВ: Он предал наше будущее и наш народный протест. Он не меня предал, он не мой друг. Понимаете? Он не меня, я же не говорю «Он меня предал». 

А.САМСОНОВА: Он сделал так, чтобы меня, например, не побили 10-го числа. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну так вас побили бы 6-го. 

А.САМСОНОВА: И я не считаю его за это предателем. 

Э.ЛИМОНОВ: А я не считаю, что побили – это очень страшно. Вы чего, ребенок маленький или кто? Кто мы все, дети? Наши предки за свободу платили такие тяжкие цены. Невероятно! Вы что думаете, история изменилась и теперь эта история для школьников, которым там даже нельзя подзатыльника дать? 

А.САМСОНОВА: Нет, я считаю, что есть более интеллектуальные способы, чем мочить ОМОН. 

Э.ЛИМОНОВ: Что значит «мочить»? 

А.САМСОНОВА: И я в качестве человека, который дерется с ОМОНом... 

Э.ЛИМОНОВ: А Французская революция была, помните? Французская революция была. 

А.САМСОНОВА: Давно. Не помню. Не на моих глазах. И я бы драться не стала. 

Э.ЛИМОНОВ: Прочтите - есть толстые тома о Французской революции. Бастилию брали, стреляли. Все изменения в мире достигаются путем конфликта. Вы хотите изменить власть – значит, нужен конфликт. А если вы будете сидеть безмолвно как при садисте-учителе, да? У нас... Вот, я в школе учился, у нас был классный руководитель садист. Он ребят заводил в физический кабинет и избивал их. 

А.САМСОНОВА: Неужели вы думаете, что самая большая сила интеллигенции – это кулак? 

Э.ЛИМОНОВ: Однажды мы его избили, и он перестал всех бить. Вот как надо действовать. 

А.САМСОНОВА: То есть интеллигенция должна браться? 

Э.ЛИМОНОВ: Да. 

А.САМСОНОВА: Ну просто Рыжков так не считает. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну чего он считает? Он сейчас... Он стремится всей душой своей толстого Вовы в Госдуму, где он просидел всю свою жизнь. Он абсолютно туда только и хочет. Сейчас он уйдет и Немцов туда уйдет, и будут они обыкновенной парламентской умеренной гнусной оппозицией. Туда им и дорога. Останутся радикалы. Вот у вас будут вожди – Навальный, Удальцов, я останусь из другого лагеря. Вот и будем существовать. 

А.САМСОНОВА: Хорошо, а Пономарев с Гудковым, которые сидят в Думе, - они тоже предатели? 

Э.ЛИМОНОВ: Пономарев с кем? 

А.САМСОНОВА: С Гудковым. 

Э.ЛИМОНОВ: Мне не нравится Гудков. Во-первых, он – бывший кгбшник. Во-вторых, это человек... Знаете, я когда-то... Была «К барьеру» передача – вы посмотрите ее как-нибудь, я выиграл у него с огромным перевесом. Ну, посмотрите, что он там говорит, он же там просто мракобес. А сегодня у нас – социалист. 

А.САМСОНОВА: Новости на «Эхе Москвы». 

НОВОСТИ 

А.САМСОНОВА: Снова программа «Особое мнение», меня зовут Тоня Самсонова. Эдуард Лимонов, писатель и политик у нас в гостях, «Эхо Москвы», телекомпания RTVi, за спиной – ваша кардиограмма, слушатели голосуют за ваши слова. И напоминают нам, что давеча (не так давно мы с вами тут встречались в студии) вы говорили, что вас не зовут на центральные каналы, потому что вы – настоящие, а Рыжков де и компания – не настоящие политики. И тут вы пишете в своем ЖЖ, что вас таки позвали на Первый канал и на НТВ. 

Э.ЛИМОНОВ: Да, на НТВ, да. 

А.САМСОНОВА: Вы перестали быть настоящим? Признавайтесь. 

Э.ЛИМОНОВ: Нет, я думаю, что меня хотели просто-напросто использовать, как это обычно бывает, и все. А так как я... 

А.САМСОНОВА: Не, погодите. Вы говорили, что вас не зовут, потому что вы – настоящий и вас боятся. Это этих можно звать. 

Э.ЛИМОНОВ: В момент, когда я это говорил, меня не звали. Вот, когда меня позвали, я сказал о том, что меня позвали. 

А.САМСОНОВА: И что произошло с вами и с НТВ, и Первым каналом, что они вдруг решили вас позвать? 

Э.ЛИМОНОВ: Я понятия не имею. Я думаю, что просто-напросто... Подобный эпизод с НТВ у меня был где-то году, по-моему, в 2008-м, когда они меня обманули. Пришли, у нас в Мосгорсуде судили моих ребят. И они пришли, и добились у меня интервью. И я им давал 40 минут интервью – у них хватило терпения (так они закамуфлировались). А, на самом деле, их интересовала только моя история с моей женой – тогда мы с ней, как бы, расходились, у нас были очень тяжелые отношения. И я выдержал, я ничего не сказал. А потом уже, идя к машине, я обронил одну фразу, вот только на эту тему, что-то совершенно незначительное. Но этого им хватило, чтобы привязать меня, уходящего к машине и плюющего эту фразу, к огромному интервью с моей женой, и все это было запущено в какой-то желтой упаковке. 

А.САМСОНОВА: Нет такой вещи как плохая паблисити. 

Э.ЛИМОНОВ: Нет, вы знаете, даже есть излишняя паблисити. Это, вот, люди, те, которых не показывают, они считают, наверное, что чем больше пиара, тем лучше. Это глупо. Есть банализация. На определенном этапе образ человека банализируется, когда его очень много показывают. Я не знаю. Я думаю, на радио у вас это знают, такие вещи? Я вот знаю. Я когда еще жил во всяких других странах, я давно заметил, что если слишком много человека, то люди относятся к нему как к привычному, обиходному предмету какому-то, перестают обращать на него внимание. Это, кстати, у нас то же самое с нашими руководителями. Кто слушает, что говорит Путин очередному министру через маленький такой столик? Никто не слушает. 

А.САМСОНОВА: Кстати про министров. Завтра Медведев будет показывать Путину свои планы по поводу правительства. И вы писали, что, дескать, они поменялись местами, и теперь Медведев – главный, а Путин – так, на побегушках. 

Э.ЛИМОНОВ: Вы немножко... 

А.САМСОНОВА: Я все перевираю. 

Э.ЛИМОНОВ: Вы не перевираете, вы, ну, не хотите понять, что я сказал. Я вам сейчас объясню очень просто. Я говорил о том, что Путин устал. Он похож на восковую фигуру (Путин), обратите внимание. Он даже на своей инаугурации такой. Он какой-то был хмурый и неэнергичный. У него нет энергии. Он хотел власти очень сильно, он хотел выиграть эти выборы. Ему, видимо, кажется, что он выиграл их честно. Я допускаю такое. И всё. И вот теперь он будет сидеть на троне, а работать за него будет Медведев. Я считаю, что Путин все равно, конечно, он – царь, он – главный, но работать за него будет Медведев. А Медведев еще и хочет работать. Он же очень хочет, он хочет мошенничать, обманывать (я имею в виду политическое мошенничество, да?). И он придумал эту политическую реформу, которая просто, ну, сатанинская такая, высмеивает нас всех. Уже 170 заявлений от партий лежит в Минюсте. Не удивлюсь, что если просто, издеваясь над обществом, он даст приказ зарегистрировать все 170 за исключением, там не знаю, «Другой России», Партии народной свободы и Левого фронта. 

А.САМСОНОВА: А вы подали? 

Э.ЛИМОНОВ: Мы не подавали. Нет, нет. Ну что это? Это, знаете, как вот все сумасшедшие бегут за ним и несколько здоровых людей должны бежать с ними? Нет. 

А.САМСОНОВА: Но вы бы поучаствовали в выборах. 

Э.ЛИМОНОВ: А вы знаете, выборы следующие (действительно, выборы) – это выборы в Государственную Думу в 2016 году. За это время либо ишак сдохнет, либо падишах умрет (знаменитая пословица). Ну, увидим. Я думаю, что Путин, его система не выдержит больше года. 

А.САМСОНОВА: Навального с Удальцовым посадят надолго? 

Э.ЛИМОНОВ: Если решатся, то посадят. Надолго не посадят. 

А.САМСОНОВА: Ну, долго – это у нас сколько? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну, на несколько лет – это не долго. А, вот, Ходорковский сидит уже долго, конечно (в сравнении). Я думаю, что они раздираются... Им очень хочется и момент есть, и все, как бы. Были массовые беспорядки... Доказать что-то всегда можно, тем более есть запись даже (я слышал по «Эхо Москвы») как там Удальцов кричит «Мы никуда не уходим! Мы ставим палатки!» Ну вот достаточно этого, чтобы сунуть ему пару лет. 

Но другое дело, решится ли власть? Это же... 

А.САМСОНОВА: Но это было бы стратегически сейчас? 

Э.ЛИМОНОВ: ...вызовет возмущение. Понимаете, от лидеров очень многое зависит – это вне всякого сомнения. Я понимаю, что это не модно. Наоборот, хотят наши молодые товарищи из интернета, все хотят избавиться от лидеров, да? Ну, большой соблазн, конечно. Это такая тенденция. Но одновременно мы видим, что без лидеров толпа вполне смирная. Я вот написал в своем ЖЖ, но повторюсь, извините, пример из Корейской войны, когда военнопленные европейцы и американцы содержались на территории Китайской народной республики. И китайцы в ходе своих (китайцы очень наблюдательны и жестоки, и, в общем, такие ребята, склонные ко всяким экспериментам) увидели, что достаточно изолировать лидеров и посадить их под замок. Небольшое количество, ну, буквально горсть. А всех остальных можно вообще оставить без охраны, расконвоировать. Это было в 1954 году, даже в научных журналах писали об этом. 

А.САМСОНОВА: И в то же время социолог Крыштановская как раз сегодня говорила о том, что да, с одной стороны, лидеры важны. С другой стороны, когда у вас сетевая революция и все управляется из Twitter’а с аккаунтов, то вы не можете нейтрализовать протест простым решением посадить лидеров. 

Э.ЛИМОНОВ: Это все сказки. Сеть – это, конечно, дополнительное удобство для граждан. 

А.САМСОНОВА: Абсолютная мобилизация. 

Э.ЛИМОНОВ: Безусловно, да. Но должен кто-то взять на себя ответственность. Вот, когда грохнулись на асфальт Навальный и Удальцов, они взяли на себя ответственность. Я их после этого стал даже намного больше уважать. Что там потом случилось, можно разбирать в деталях, но они взяли на себя ответственность. И вот сейчас их нет, и вот есть лагерь, в котором кушают... Чего там? Йогурты... 

А.САМСОНОВА: Быков взял на себя ответственность, повел людей в безопасность. 

Э.ЛИМОНОВ: Кто? 

А.САМСОНОВА: Быков. Повел людей, абсолютно безопасно. Пархоменко повел людей абсолютно безопасно.

Э.ЛИМОНОВ: Ой, да не надо. То есть после того, как 4... 

А.САМСОНОВА: Куда больше ответственность. 

Э.ЛИМОНОВ: Да нет. 4 или 5 дней мы наблюдали эту «сидячку» на Чистых Прудах. И ничего с людьми не случилось. Тут-то и опять расхрабрилась наша Лига избирателей. Где они были, когда все было плохо? 

А.САМСОНОВА: Ну как ничего не случилось? Они бегали по бульварам от ОМОНа. Собчак задерживали. 

Э.ЛИМОНОВ: Где они бегали? Когда они бегали? 

А.САМСОНОВА: 7-го, 8-го, 9-го бегали. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну вот, оклемались, да. Вылезли, где они прятались там под столами. 

А.САМСОНОВА: А потом пришли лидеры и... 

Э.ЛИМОНОВ: Но вы мне скажите, где они были, когда была депрессуха такая страшная, когда после 5-го марта выходили 200 человек, 100 человек приходили к Удальцову на Пушкинскую? В конце концов, он сам перестал ходить. А теперь, когда ясно, что вот этот конфликт 6-го мая подогрел опять протест. 

А.САМСОНОВА: Хорошо. 500 человек стоят на улицах и ничего не делают, ни с кем не дерутся, просто стоят. Разве это не создает еще большую революционную ситуацию чем драка с ОМОНом? 

Э.ЛИМОНОВ: Нет, какая же это революционная ситуация? Революционная ситуация – если бы они заняли какое-то административное здание, например, или что-то. 

А.САМСОНОВА: Вокзалы, почта, главпочтамт? 

Э.ЛИМОНОВ: Ну причем здесь вокзалы, почта? 

А.САМСОНОВА: Ну а как? 

Э.ЛИМОНОВ: Давайте останемся на грани, когда нас не будут обвинять в том, что мы к чему-либо призываем. Мы рассматриваем ситуацию, вы и я как эксперты. Вот, мы говорим: «Это протест не политический, он выродился уже в какой-то клуб. Там скоро в шахматы будут играть». 

А.САМСОНОВА: Там играют. 

Э.ЛИМОНОВ: Ну играют, вот. Это не политический протест, это выражение недовольства. Но мы выражаем свое недовольство с декабря-месяца! Должна быть эскалация любого процесса. Если нет эскалации, то идет деградация. 

А.САМСОНОВА: Слили протест? 

Э.ЛИМОНОВ: Да, либеральные вожди слили протест. Их всего ничего. Не надо думать, что я обращаюсь к гражданам. Граждане, которые набрались храбрости, они достойны уважения и я – их лучший друг. 

А.САМСОНОВА: Что будет в сентябре? 

Э.ЛИМОНОВ: В сентябре? Давайте доживем до после 31-го мая, потом посмотрим, что будет в сентябре. Я думаю, что за лето протест чуть ослабеет, а потом вспыхнет с новой силой. Достаточно будет какой-то небольшой спички, чтобы это опять разразилось. И я думаю, чтобы он был успешным, все-таки, не надо загонять его в рамки исключительно буржуазного протеста – надо помнить, что это опасно. И даже просто протеста московской интеллигенции. Надо говорить. У нас есть народный протест, и тогда шансы повышаются стремительно на победу. 

А.САМСОНОВА: Это Эдуард Лимонов в программе «Особое мнение». Большое спасибо.