ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО
ﺑﺳﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ
Аллах в переводе на русский - Бог, Господь, Всевышний

НДП ВАТАН tatar halyk firkasy. Rahim itegez!


ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ ПУТИНУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЯЗЫКАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РФ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РФ https://irekle-syuz.blogspot.com/2015/05/blog-post_72.html

ХОРМЭТЛЕ МИЛЛЭТТЭШЛЭР ПОДДЕРЖИМ СВОЕГО ТАТАРСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ПЕРЕЧЕНЬ ТАТАРСКИХ ФИРМ. СПИСОК ОТКРЫТ!

l

УЯН ТАТАР! УЯН! стихотворение

http://irekle-syuz.blogspot.ru/2015/07/blog-post_79.html

зеркало сайта https://ireklesyuzweb.wordpress.com/

Азатлык Радиосы

среда, 29 октября 2008 г.

АЙМОҢ-йиңү бәете.

Бисмиллаһир-рахманир-рахим.

АЙМОҢ-йиңү бәете.

АЛЛА-дип башладык, Биләмәбезне алабыз,

Кылма безне ташландык. Кяфергә җаза салабыз.

Теләк,до’а кылабыз, Бу безләрнең далабыз,

Алтын дәүләт корабыз. Хуҗа булып калабыз.

Ният,до’а кылабыз АЛЛА кушса алабыз,

Йаманнарны куабыз. Хуҗа булып калабыз.

Шәҗәрәләр бозыпсыз, Төпле татар-булгарбыз,

Тарихларны созыпсыз. Йалан биредә булганбыз.

Тәңребез-бер АЛЛАбыз, Безләр батыр татарбыз,

Безләр һаман алдабыз. Русилыкка хатарбыз.

Йалган тарих сүләмәгез, Хан,бәкләр,биләр без,

Бу безләрнең биләмәбез. Дәүләтебезне биләрбез.

Кяфри-русилар өркегез, Безләр киләбез татарбыз,

Туран-татар-төркибез. Йахшы тормыш татагыз.

Безләр кабат киләбез, Борынгы мишәр-булгарбыз,

Йортыбызны биләрбез. АЛЛА кушса буларбыз.

Туры юлны табабыз, Йаманнарны тотып атабыз,

Безләр сезнең бабагыз. Безләр сезнең атагыз.

АЛЛА кушса табабыз, Илебезне торгыза барабыз,

Безләр төзек-тазабыз. Барчагыз бездән тумыш балабыз.

Начарларны куабыз, Сүгенче кяфри төтерәгез,

Алтын дәүләт корабыз. Исерек русины бетерәбез.

Бу безләрнең далабыз, Соллы булсын дохатыбыз,

Сезләр безнең балабыз. Уң булсын да’аватыбыз.

Безләр татар- АЛДАбыз, Күрсәт җәннәтләрең йәмен,

Хәл,көч,сол бир АЛЛАбыз. Сәләмәт кыл АЛЛАм-ӘМИН.

27.07.2005м.-21.06.1426һ.ел аул Калны-шәһри Сембер.

Абыйегыз-Атагыз-Бабагыз-Ханыгызмын:Ишан НаилХан Җиһадшаһмын.

Комментариев нет: